เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยการทำกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดเป็นอาชีพที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นหลักและใช้วิธีการ “ ทั้งร่างกาย” ต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปของคนไข้ การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการดูแลตนเองเป็นสิ่งสำคัญ ที่ผ่านการศึกษาการรับรู้การเสริมพลังและการมีส่วนร่วมในการรักษา

เวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยการทำกายภาพบำบัด เพื่อช่วย ผู้ที่มีอาการปวดหลังหรือได้รับบาดเจ็บกะทันหัน และการจัดการอาการที่เกิดจากโรคต่างๆทางการแพทย์ระยะยาว

ที่ศูนย์การแพทย์ IntelliHealthPlus กายภาพบำบัดยังเป็นวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพระดับปริญญาเพื่อใช้ความรู้และทักษะในการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆของร่างกายเช่น:

+ ระบบประสาท
(โรคหลอดเลือดสมอง, เส้นโลหิตตีบหลายเส้น, พาร์กินสัน)
+ Neuromusculoskeletal
(อาการปวดหลัง, อาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อคอ, การบาดเจ็บจากกีฬา, โรคข้ออักเสบ)
+ หัวใจและหลอดเลือด
(โรคหัวใจเรื้อรังการฟื้นฟูหลังจากหัวใจวาย)
+ ระบบทางเดินหายใจ
(โรคหอบหืด, โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคปอดเรื้อรัง)

การทำกายภาพบำบัดจะช่วยลดอาการเจ็บปวดตามอวัยวะที่เกิดปัญหา และสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตามปกติหรือเกือบปกติ เนื่องจากการทำกายภาพบำบัดจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและการเคลื่อนไหวของร่างกาย รวมทั้งช่วยให้รู้จักวิธีป้องกันการได้รับบาดเจ็บ อันเป็นสาเหตุให้ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพในการเคลื่อนไหว

กายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัดทำหน้าที่ช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบาดเจ็บ อาการป่วยจากโรคหรือผู้ทุพพลภาพ ผ่านการเคลื่อนไหวและการออกกำลังกายการบำบัดด้วยตนเอง พร้อมให้ความรู้และคำแนะนำ

ผู้ให้บริการกายภาพบำบัดเรียกว่า นักกายภาพบำบัด ซึ่งจำเป็นต้องจบการศึกษาด้านกายภาพบำบัดโดยตรงและต้องมีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ออกให้โดยสภากายภาพบำบัดเท่านั้น นักกายภาพบำบัดจะทำงานร่วมกับวิชาชีพด้านสาธารณสุขอื่นๆ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่มีผลสำเร็จสูงสุด

จองปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟรี